• نام و نام خانوادگی : محمد رضا فرامی
 • نام پدر:عباس
 • تحصیلات: MBA  کسب و کار
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:برندینگ و مارکتینگ – آموزش
 • نام و نام خانوادگی :محمد امین پرنیان
 • نام پدر:داود
 • تحصیلات:سطح 1 حوزه علیمیه قم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:مارکتینگ و برندینگ
 •  
 • نام و نام خانوادگی : سعیدیه مومنی
 • نام پدر:عباس
 • تحصیلات: کارشناسی حقوق
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:حقوق
 • نام و نام خانوادگی :عباس خسروی
 • نام پدر:نوراله
 • تحصیلات:کارشناس ارشد عمران (مدیریت ساخت)
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی
 •  
 • نام و نام خانوادگی : فاضل کوهپایه زاده
 • نام پدر:محمد علی
 • تحصیلات: کارشناس تکنولوژی معماری
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی
 • نام و نام خانوادگی :کیمیا کاوندی
 • نام پدر:سیف اله
 • تحصیلات:کارشناسی مهندسی عمران
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی -تجارت بین الملل
 • نام و نام خانوادگی : وحید موحد نیا
 • نام پدر:حسین
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی

 

 • نام و نام خانوادگی :ندا کانپوری
 • نام پدر:رضا
 • تحصیلات:کارشناسی برنامه نویسی کامپیوتر
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی -تجارت بین الملل
 • نام و نام خانوادگی : فاطمه السادات موسوی راد
 • نام پدر:سید حسین
 • تحصیلات: لیسانس
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی
 • نام و نام خانوادگی :کبری محمدی
 • نام پدر:محمدرضا
 • تحصیلات:دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی – راهبری و مدیریت
 • نام و نام خانوادگی : مهدیه السادات موسوی راد
 • نام پدر:سید حسین
 • تحصیلات: دانشجو لیسانس تربیت بدنی
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:مارکتینگ و برندینگ
 • نام و نام خانوادگی :مجید فرجی
 • نام پدر:یداله
 • تحصیلات:دکتری مدیریت کسب و کار
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:فرهنگ و هنر- سرمایه انسانی- مارکتینگ و برندینگ- آموزش- اقتصاد و سرمایه گذاری
 • نام و نام خانوادگی : امیر محمدی
 • نام پدر:حمزه
 • تحصیلات: دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:مارکتینگ و برندینگ، کار آفرینی
 • نام و نام خانوادگی :میلاد بهمنش
 • نام پدر:امیر
 • تحصیلات:فوق لیسانس معماری
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی
 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل احمدخانی
 • نام پدر:احمد
 • تحصیلات: کارشناسی حسابداری
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:مارکتینگ و برندینگ، کار آفرینی، ارتباطات و باشگاه مشتریان
 • نام و نام خانوادگی :آرمان خسروی
 • نام پدر:احمد
 • تحصیلات:لیسانس حقوق  -لسیانس معماری
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی- اقتصاد و سرمایه گذاری- مد و پوشاک- مارکتینگ و برندینگ
 • نام و نام خانوادگی : علی حسنی طیبی
 • نام پدر:مراد قلی
 • تحصیلات: کارشناسی
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کار آفرینی، اقتصاد و سرمایه گذاری، نوآوری و خلاقیت
 • نام و نام خانوادگی :مریم السادات منصوری
 • نام پدر:سید حسین
 • تحصیلات:کارشناسی فضای سبز- کارشناسی ارشد طراحی شهری
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:معماری و شهرسازی
 • نام و نام خانوادگی : احسان احمدی
 • نام پدر:غلامرضا
 • تحصیلات: دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کار آفرینی

 

 • نام و نام خانوادگی :پیمان احمدی
 • نام پدر: غلامرضا
 • تحصیلات:دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی
 • نام و نام خانوادگی : آنا قلندری
 • نام پدر:مصطفی
 • تحصیلات: —-
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:——-
 • نام و نام خانوادگی :آیناز قلندری
 • نام پدر:مصطفی
 • تحصیلات:—–
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:——
 • نام و نام خانوادگی : هانیه صالحی
 • نام پدر:بهروز
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی سازمانی
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط سرمایه انسانی- نوآوری و خلاقیت- آموزش
 • نام و نام خانوادگی :نیلوفر عراقی
 • نام پدر:نادر
 • تحصیلات:—–
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:مارکتینگ و برندینگ- سرمایه انسانی- کارآفرینی
 • نام و نام خانوادگی : فاطمه افرا نصفی
 • نام پدر:رحمت
 • تحصیلات: دانشجو
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط :معماری و شهرسازی
 • نام و نام خانوادگی :هادی طاری
 • نام پدر:حسین
 • تحصیلات: کاردانی گرافیک
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی
 • نام و نام خانوادگی : هاوری محمدی
 • نام پدر:صالح
 • تحصیلات: کارشناسی
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط :آموزش، مارکتینگ و برندینگ
 • نام و نام خانوادگی :محمد هادی رامشینی
 • نام پدر:عبدالرحمن
 • تحصیلات: دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی
 • نام و نام خانوادگی : محمد عرفان مرشدزاده
 • نام پدر:محمد حسین
 • تحصیلات: دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط : مارکتینگ و برندینگ

 

 • نام و نام خانوادگی :مهتاب سادات میر محمد علی رودکی
 • نام پدر:—-
 • تحصیلات: کارشناسی مهندسی معماری
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی، معماری و شهرسازی
 • نام و نام خانوادگی : زهرا السادات موسوی راد
 • نام پدر:سید حسین
 • تحصیلات: لیسانس
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:کارآفرینی
 • نام و نام خانوادگی :سید علیرضا سیدی
 • نام پدر:سید محمد
 • تحصیلات: دیپلم
 • تاریخ عضویت :1400/09/15
 •  کارگروه مرتبط:مد و پوشاک