شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران :

 • تامین الزامات برگزاری آزمون مهندسی حرفه ای

 • ارزیابی و رتبه بندی های مجاز قانونی

 • اندازه گیری نرخ کیفیت

سازمان ملی استاندارد ایران :

 • همکاری در زمینه برگزاری جایزه ملی کیفیت و روز ملی استاندارد

 • همکاری در زمینه تدوین سند راهبردی سازمان ملی استاندارد

 • معرفی کارشناسان باشگاه جهت عضویت در کمیسیون ها و کمیته های ملی تدوین استاندارد

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران :

 • سنجش رضایت مهمان در صنعت هتلداری

 • استانداردسازی خدمات گردشگری

 • همکاری در پلتفرم تاسیسات هتلداری

 • اجرای پایلوت پروژه در گروه هتل های هما

دفتر وکالت رسول کوهپایه زاده :

 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی، وکالت در مراج ذیصلاح قضائی و دفاع از حقوق قانونی اعضا باشگاه

 • همکاری در تدوین استانداردهای ملی حوزه حقوق

 • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مرتبط

اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی (پویندگان سعادت) :

 • طراحی نظام نظارت بر آزمایشگاه های تجهیزات پزشکی

 • رتبه بندی شرکت های صادرکننده تجهیزات پزشکی

 • برگزاری آزمون مهندسی حرفه ای در رشته های مرتبط

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک :

 • استانداردسازی تولیدکنندگان صنف پوشاک

 • برندینگ پوشاک ایرانی- اسلامی

 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای اعضا اتحادیه

انجمن ایرانی همکاری با یونسکو :

 • ایجاد ارتباط برای حضور فعال باشگاه در عرصه بین الملل

 • معرفی و حضور چهره های برتر ایرانی فعال در خارج از کشور

 • همکاری با مجامع ملی و بین المللی

 • برگزاری میزگردهای و همایش های منطقه ای هدفمند

سازمان متخصصین و مدیران ایران :

 • برگزاری همیش ها و کنفرانس های تخصصی

 • ارائه خدمات متمایز آموزشی تخصصی به اعضا باشگاه

 • ارائه امتیازات کاربردی تخصصی برای فعالیت حرفه ای به اعضا

اتاق مشترک ایران- امارات :

 • تضمین کیفیت شرکت های فعال بازرگانی

 • مشارکت در برگزاری اکسپو دبی

 • ایجاد کلینیک مشاوره تجاری در حوزه خلیج فارس