ذینفعان داخلی

 • شورای سیاستگذاری
 • دبیران کارگروه‌ها
 • اعضای کمیته‌ های راهبری و کمیسیون های کارگروه‌ها
 • برگزیدگان سطوح مختلف جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کشور
 • اعضای کارگروه‌ها

ذینفعان خارجی

 • دولت
 • دانشگاه ها
 • مراکز آموزشی
 • دانشجویان
 • کسب و کارها
 • انجمن‌ها و تشکل ها