فرآیندها

  • اختصاص دادن فضای مناسب برای معرفی اعضا
  • معرفی امکانات باشگاه در اینستاگرام٬ تلگرام٬ لینکدین٬ وب سایت باشگاه٬ رادیو
  • تولید محتوا از برنامه‌های اختصاصی باشگاه که برای اعضا برگزار می‌کند و انتشار آن در رسانه‌های معتبر و صفحات اینفلونسرهای شبکه های مجازی
  • معرفی باشگاه به عنوان مرجع برگزاری آزمون های مهندسی حرفه‌ای
  • تعریف سازوکار عضویت اعضای حقیقی و حقوقی

راهبردها

  • خلق ارزش‌های مشترک با اعضا جهت استمرار و بهبود ارتباط
  • شناسایی نیازهای ذی‌نفعان و تعریف ارزش هایی متناسب با نیازها
  • معرفی ارزش‌های درنظرگرفته شده به اعضا و مخاطبان بیرونی