۱۹
 • مدیر عامل سرای ابریشم

 • مدیر عامل گروه ساختمانی پارسه

 • رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران

۲۱
 • مدیر عامل گروه ساختمانی ویو

 • فعال حوزه تجارت بین الملل

۲۳
 • مدیر عامل آجرنما نسوز آذرخش

۲۴
 • وکیل پرونده‌های کلان اقتصادی

۲۵

 

 • مدیر مرکز تخصصی توانمندسازی پارند

۲۶
 • مدیر عامل مجتمع احسان بازار بزرگ تهران

۲۷

 

 • مدیر عامل گروه صنعتی رض کو

۲۸

 

 • رئیس کانون زنان فعال اقتصادی

 • مدیرعامل نگین تجارت فردوس

۲۹

 

 • کارآفرین قطعات خودرو

   

 • مدیر عامل مهرساز گستر پارس