۹
 • بنیانگذار ستاره کویر یزد و

  تک ماکارون

 • رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی 

 • مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت

۱۱

 

 • سرپرست آزمایشگاه مرکز تحقیقات و درمان رویان

 • مدرس و کارشناس ارشد سیستم‌های کیفیت

۱۳

 

 • استاد برجسته موسقی و آواز کشور

   

۱۴
 • رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک

۱۵

 

 • رئیس اتحادیه قنادان

۱۶
 • مدرس و کارشناس برجسته حوزه عمران و معماری

۱۷

 

 • کارآفرین قطعات خودرو

   

 • مدیر عامل مهرساز گستر پارس

۱۸

 

 • کارآفرین حوزه تجهیزات پزشکی

   

 • مدیرعامل گروه  پویندگان پزشکی پردیس