دکتر بهروز ریاحی (بنیانگذار و دبیر کل باشگاه)

 

در پی سالیان گذشته با پیدایش نسل های اول دوم و سوم سیستم های مدیریت کیفیت نقش منابع انسانی در تولید محصول ( کالا و خدمات ) به مراتب نسبت به سالیان آغازین پیدایش این مکتب پر رنگ تر شد است .

دیگر همه سازمان ها و بنگاه ها این باور جدی و پذیرفته اند که انسان محور تولید ، توسعه و تعالی است.

واقعیت این است که کیفیت هرگز تصادفی به دست نیامده ، بلکه کیفیت همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه انسان های با کیفیت بوده است.

تلاشی که انسان های متعالی از خود نشان داده اند و مسیر سرآمدی سازمان را شتاب بیشتری بخشیده اند.

جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کشور تلاشی خُرد است برای بیان این نکته مهم که انسان متعالی کیفیت ساز است.