باشگاه تلاشگران ارزش آفرین کیفیت

نهادی است ،غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی که در چارچوب چشم انداز و ماموریت اصلی طبق مصوبات (هیئت امناء انجمن) شورای سیاست گذاری انجام وظیفه میکند.

وظیفه اصلی این باشگاه بزرگ که متشکل از اعضا و نقش های متفاوتی در سراسر کشور می باشد ، نهادینه سازی مفهوم ارزش و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف صنعت ، تجارت , اقتصاد ، علوم سیاسی ، علوم پزشکی و … می باشد.

چشم انداز ها

ماموریت ها و اهداف

ذیففعان

داخلی - خارجی

ارزش های

پیشنهادی به اعضا

راهبرد ها

فرآیند ها

عضویت در باشگاه

عضویت در باشگاه به دو نوع حقیقی و حقوقی تقسیم می شود که هر یک شرایط خاص خود را دارد

عضویت حقیقی

برای مشاهده شرایط ثبت نام و ارسال درخواست کلیک کنید

عضویت حقوقی

برای مشاهده شرایط ثبت نام و ارسال درخواست کلیک کنید

جشنواره نهم

12 اسفند تالار ابوریحان

سخن ارزش آفرینان

جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت

تا کنون 9 دوره جشنواره برگذار شده است که در مجموع 700 نفر منتخب کسب تقدیر نامه بوده اند که به 68 نفر آنها تندیس داده شده و از آنان تقدیر به عمل آمده است.

بیشتر مهمانان این جشنواره از افراد برجسته کشور می باشند که مجموع آنها به 12000 نفر می رسد.

اعضای شورا و دبیران باشگاه

باشگاه در وضع سیاست های کلی و همچنین تشکیل کارگروه ها اعضایی دارد که رکن اصلی آن محسوب می شود

هیات امنا

مشاهده هیات امنا

اعضای شورای سیاست گذاری باشگان

مشاهده دبیران کارگروه های باشگاه

اعضا شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره

مشاهده اعضا شورای سیاست گذاری دهمین جشنواره

کارگروه های باشگاه

مشاهده دبیران کارگروه های باشگاه

کارگروه های باشگاه

در باشگاه برای اهداف متفاوت کارگروه های تخصصی تشکیل می شود

خدمات ما

آمادهء رشد کسب و کارتان هستید؟

خدمات مشاوره

کسب و کار و فعالیت های اقتصادی

فستیم

پکیج ها و مقالات و کتب آموزشی

خلاصه ای از جشنواره های برگزار شده در سال های گذشته

سازمان های همکار

تفاهم نامه های باشگاه