معرفی :

باشگاه تلاشگران ارزش آفرین کیفیت کشور، موسسه ای است غیرانتفاعی که با هدف شناسایی، جذب، پرورش، حمایت ، هدایت و اعتلای سطح علمی فعالان حوزه های مختلف کشور از طریق شکل بخشیدن به آنها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکیل و زیر نظر شورای سیاستگذاری فعالیت می کند.

در حال حاضر شورای سیاست گذاری باشگاه متشکل از ۳۰ نفر از مدیران ، صاحب نظران و کارشناسان حوزه های مختلف کشور می باشد و بیست کارگروه فعال نیز در مجموعه در حال فعالیت می باشند

اقدمات مهم :

  1. تدوین سیاستهای کلی نظام در بخش کیفیت
  2. برگزاری نُه دوره جشنواره ملی تلاشگران کیفیت کشور
  3. انجام آزمون مهندسی صلاحیت حرفه ای در حوزه های مختلف
  4. استاندارد سازی خدمات و تولیدات.
  5. سنجش رضایت مندی مشتری در حوزه های مختلف

چشم انداز و خط مشی :

  • مهیا نمودن بستر تعاملی سازنده در راستای ارزش آفرینی در سطح ملی
  • شناسایی، ارزیابی، معرفی و الگوسازی تلاشگران ارزش آفرین کیفیت کشور
  • تبیین  و نهادینه سازی مفهوم ارزش و ارزش آفرینی در حوزه های مختلف
  • مشاوره و پروژه های اجرایی
  • ارتباطات ، آموزش و پژوهش که جزو سه رکن اساسی باشگاه می باشد